Reklamační řád

Reklamační řád

internetové nákupní galerie Lunzo

 

1. Jak vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel internetové galerie společnost LUNZO, s.r.o. zprostředkovatelem prodeje zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími z Asie.

 

2. Reklamovat u Provozovatele nelze:

a) kvalitu a jakost zboží

b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy

 

Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

 

3. U provozovatele je možno reklamovat:

a) nedodání zboží

b) prodlevu s dodáním zboží

 

 

4. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:

a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně,

b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

 

5. Při prodlevě s dodáním zboží o více než šedesát dní je možno podat reklamaci:

  • t.j. podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny. 

 

6. Reklamovat lze e-mailem: info@lunzo.cz nebo písemně na adresu Lunzo.cz, Zbrojnická 1, 301 00 Plzeň.

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném Reklamačním protokolu.

 

7. Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

 

8. U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze nelze vrátit v hotovosti, pouze převodem na účet.

>Reklamační protokol ke stažení zde.